KONZULTACE A ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

VÁHÁTE, ZDA JE DOTACE VHODNÁ PRO FINANCOVÁNÍ VAŠEHO NÁPADU ?

JSTE ROZHODNUTI PRO DOTACI, ALE CHYBÍ VÁM ZKUŠENOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽÁDOSTI?

MÁTE DOTACI, ALE CHYBÍ VÁM KAPACITY, NEBO ZKUŠENOSTI PRO JEJÍ REALIZACI ?


RÁDA VÁM POMOHU


ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Vytipuji vám vhodný dotační program/výzvu.

Upozorním vás na omezení projektu daná dotací.

Rozhodnete-li se o dotaci žádat, zpracuji a podám vám kompletní žádost.

PRŮBĚŽNÁ ADMINISTRACE DOTACE

V průběhu realizace projektu pro vás zajistím administrativní stránku projektu (podání zpráv o realizaci, informací o pokroku, žádostí o změnu a další) včetně přípravy dokumentace pro realizaci výběrových řízení. 

KONZULTACE

Nabízím i individuální konzultace ke zpracování žádostí o dotaci, průběžných zpráv o realizaci, žádostí o platbu i žádostí o změnu.

Po dohodě zastupuji klienty při komunikaci s poskytovatelem dotace, při kontrolách projektů apod.

15+

LET ZKUŠENOSTÍ


35+

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ

98%

ÚSPĚŠNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE U PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

O MNĚ

V oblasti dotačních projektů se pohybuji od roku 2005. Dokážu přeložit nápad do projektové žádosti a získat pro něj financování.

S firmami, školami a neziskovými organizacemi spolupracuji jako projektová manažerka, nebo konzultantka vždy dle potřeb klienta a projektu.

     Jméno                          Ing. Renata Volejníková

     Adresa                          Havlíčkova 1960, Pardubice

     Telefon                          +420 775 733 599

      E-mail                            RenataVolejnikova@seznam.cz

I dotační projekt je možné řídit v klidu a s úsměvem:-)!

PŘÍKLADY PROJEKTŮ/SPOLUPRÁCE

DĚTSKÁ SKUPINA

DUHOVÁ KAPIČKA V HLINSKU

Se spolkem Duhové kapičky spolupracuji od jejich vzniku. Na začátku bylo přání provozovat zařízení péče o předškolní děti.

Dětskou skupinu Duhová kapička s kapacitou 12 míst pro děti spolek vybudoval již s dotací MPSV v roce 2017. V současnoti je kapacita DS Duhová kapička 24 míst pro děti a má zajištěno financování s příspěvky EU a rozpočtu ČR až do roku 2022. Celková dotace pro DS je téměř 9 milionů Kč.

ZŠ COMENIA

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ Comenia je školou, mezi jejiž hodnoty patří důraz na individuální přístup ke každému dítěti a vzájemné učení mezi dětmi. Pro zajištění aplikace hodnot školy jsme připravili 2 projekty. První s podporou MŠMT, v rámci šablon III, díky kterému chce škola posílit ICT výuku ve škole a zajistit pro žáky kariérního poradce na škole. Druhý projekt je s podporou MPSV a je zaměřen na vybudování dětského klubu pro zajištění péče o děti na 1. stupni v době po skončení výuky. Celková výše dotace pro ZŠ je 5,5 milionu Kč.

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE VE SPOLEČNOSTI ERA

V roce 2015 byl zahájen projekt, jehož cílem bylo skokové zkvalitnění vybavení Centra výzkumu a vývoje společnosti v Brně a v  Pardubicích. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2017 a společnosti ERA se díky dotaci podařilo získat vybavení pro své Centrum vědy a výzkumu v celkové částce téměř 35 milionů Kč.

© 2020 ING. RENATA VOLEJNÍKOVÁ | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!