CENÍK KONZULTACÍ A SLUŽEB


Zpracování žádosti o dotaci                  20 000 - 80 000 Kč

Cena závisí na složitosti zpracování žádosti, například: žádost o dotaci na provoz dětské skupiny bývá za 20 000 Kč, žádost o dotaci na rekonstrukci prostor dětské skupiny je kolem 50 000 Kč

Administrace dotace                          3 - 10 % z částky dotace

Administrace dotace je v 99% případů hrazena přímo z dotace. Její výše závisí na podmínkách administrace dotace a složitosti a délce projektu.

Individuální konzultace                       500 - 1 000 Kč/hodinu

Cena závisí na rozsahu a typu konzultace (v místě klienta/u zadavatele dotace, zda jde o konzultaci dle schváleného harmonogramu, nebo "ad-hoc" na zavolání atp.)

SPOLUPRÁCE NA MÍRU KLIENTA